Wonen

Woningnood in Nederland

Het klinkt je misschien wat vreemd in de oren, woningnood in ons land, maar het begint er steeds meer op te lijken. Zowel starters als doorstromers krijgen steeds meer problemen om een passende woning te vinden. De prijzen van de koopwoningen zijn momenteel torenhoog en het aanbod aan huurwoningen zit ook zo goed als op slot. De verwachting is dat het de komende jaren zeker niet beter zal gaan worden. Nederland heeft volgens diverse onderzoeken in 2030 een tekort van ruim 157.000 woningen. De meest genoemde oorzaken zijn het gebrek aan nieuwbouw tijdens de crisis en de aanhoudende vraag naar woningen als gevolg van de sterke groei van het aantal eenpersoonshuishoudens en immigratie. De verwachte tekorten zijn het grootst in de Randstad. Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht hebben over tien jaar 126.000 woningen te weinig, waarvan 80.000 in de vier grote steden. Opmerkelijk is dat zelfs de krimpgebieden Drenthe en Limburg met verwachte tekorten kampen, eenvoudigweg als gevolg van gebrek aan nieuwbouw in de afgelopen jaren. De werkelijke oorzaak van het woningtekort is misschien wel een geheel andere; het rijtjeshuis. Nederland is traditioneel een land van rijtjeshuizen met tuin, het liefst met een garage voor de auto erbij. Nergens in Europa wonen zoveel mensen in een rijtjeshuis als in Nederland en dat neemt veel oppervlak in beslag. Volgens onderzoek heeft de gemiddelde Nederlander 2 kamers per persoon tot zijn beschikking, tegenover een Europees gemiddelde van 1,6. Als we vanaf nu allemaal met wat minder ruimte genoegen nemen, kunnen we veel meer woningen bouwen om aan de veronderstelde groei van de vraag te voldoen.

Huren of kopen

Het blijft altijd een afweging als starter ga je huren of kopen. Veel jongeren besluiten tot het kopen van een woning over te gaan ondanks de hoge prijzen. Huren geeft vaak lange wachtlijsten en is het heel onzeker wanneer je voor een woning in aanmerking kan komen. Ondanks de strengere hypotheeknormen geven veel starters de voorkeur aan een koopwoning.

Verbouwen

Veel mensen die willen verhuizen uit hun bestaande koopwoning lopen tegen dezelfde problemen aan. Kleiner/gelijkvloers wonen kan voor oudere doorstromers de voorkeur hebben. Jonge huiseigenaren willen vaak ruimer gaan wonen als er gezinsuitbreiding op komst is. De oplossing kan in veel gevallen heel simpel zijn: je bestaande woning verbouwen naar de gewenste woning. Het is heel eenvoudig om een bouwafval container te huren. Je bespreekt je plannen met een aannemer, regelt de financiën en starten maar.

Geef een reactie